Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksInformation Technology Section

INFORMATION TECHNOLOGY SECTION
ADDRESS

Information Technology Section, Ground Floor,
Land Department, Ministry of Development,
Pembangunan Road, Berakas BB3510,
Negara Brunei Darussalam

TELEPHONE NUMBER

2381181


ACTING SENIOR LAND OFFICER
 Name :
Dayang Hajah Noralam binti Haji Muhamad
Email :
noralam.muhamad@land.gov.bn

Fungsi Bahagian Teknologi Maklumat

1. Pendigitalisasi Jabatan Tanah
2. Pengurusan dan penyelenggaraan aset, inventori dan sistem
3. Pengurusan aplikasi dan perkhidmatan atas talian
4. Penyediaan perangkaan tanah