Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksInformation Technology Section

​​INFORMATION TECHNOLOGY SECTION
ADDRESS

Information Technology Section, Ground Floor,
Land Department, Ministry of Development,
Pembangunan Road, Berakas BB3510,
Negara Brunei Darussalam

TELEPHONE NUMBER

2381181
Ext. 4010​


SENIOR LAND OFFICER
 Name :
Dayang Hajah Noralam binti Haji Muhamad
Email :
noralam.muhamad@land.gov.bn

Fungsi Bahagian Teknologi Maklumat

1. Pendigitalisasi Jabatan Tanah
2. Pengurusan dan penyelenggaraan aset, inventori dan sistem
3. Pengurusan aplikasi dan perkhidmatan atas talian
4. Penyediaan perangkaan tanah