Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/bm/Slider_images/Ramadhan Kareem 2018.png/bm/Slider_images/Jabatan Tanah (2).jpg/bm/Slider_images/withhm.jpg

​​​​ ​​BaruIcon.png​​ GeoportalLogo.png House Numbering
  

WAKTU PERKHIDMATAN KAUNTER SEMASA BULAN RAMADHAN TAHUN 1439H/2018M

​Untuk makluman kepada pelanggan-pelanggan Jabatan Tanah yang dihormati. Waktu-waktu perkhidmatan kaunter penerimaan pembayaran dan kaunter perkhidmatan pelanggan di bahagian-bahagian dan cawangan Pejabat Tanah Daerah masing-masing sepanjang bulan Ramadhan bagi tahun 1439/2018 adalah seperti berikut:

WAKTU PENERIMAAN PEMBAYARAN
Hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu

8.15 pagi hingga 12.00 tengahari

 

 
Hari Jumaat, Ahad dan Hari Kelepasan AwamTutup 
WAKTU PERKHIDMATAN PELANGGAN
Hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu

8.15 pagi hingga 1.00 petang

 

 
Hari Jumaat, Ahad dan Hari Kelepasan AwamTutup 

 

 

PEMBERITAHUAN BAGI WAKTU OPERASI KAUNTER PEMBAYARAN DI JABATAN TANAH, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PADA PENUTUPAN AKAUN TAHUN KEWANGAN 2017/2018

Untuk makluman kepada semua pelanggan Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan bahawa berikutan dengan penutupan akaun Tahun Kewangan 2017/2018 pada Hari Sabtu, 31 Mac 2018, semua kaunter-kaunter pembayaran  Pejabat Tanah Daerah hanya akan beroperasi sebelah pagi sahaja.

 

Waktu pembayaran di kaunter-kaunter pembayaran Pejabat Tanah Daerah ialah:

 

 

Pejabat Tanah Daerah Brunei dan Muara8.00 pagi hingga 11.00 pagi
  
Pejabat Tanah Daerah Tutong, Belait dan Temburong8.00 pagi hingga 10.00 pagi
  

 

PEMBERITAHUAN BAGI PENYIMPANAN DAN PENGAMBILAN BALIK TANAH
TANAH YANG TERLIBAT : EDR BD 2607 LOT 2663 KAMPUNG SENGKURONG, MUKIM SENGKURONG

PEMILIK TANAH : HAJI BAKAR BIN DANA LELA

Dengan hormat, sukacita memaklumkan kepada Pemilik Tanah (Pemegang Amanah) supaya akan dapat hadir ke Bahagian Pengurusan dan Pelupusan, Tingkat 2, Bangunan Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan pada waktu pejabat bagi urusan Pengambilan Balik Tanah kerana terlibat dalam projek di atas, dalam tempoh 3 bulan dari 01/02/2018.

Perlaksanaan Akta Hak Milik Strata