Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/bm/Slider_images/mod_nbd34.jpg/bm/Slider_images/YBMOD.jpg/bm/Slider_images/Jabatan Tanah (2).jpg/bm/Slider_images/withhm.jpg

​​​​ ​​BaruIcon.png​​ GeoportalLogo.png House Numbering
  

PEMBATALAN PERMOHONAN PINDAH MILIK ATAS KEGAGALAN MENANDATANGANI MEMORANDUM PEMINDAHAN [M.O.T]


Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan sukacita menarik perhatian semua pemilik-pemilik tanah bergeran dan pelanggan-pelanggan bahawa berdasarkan pemantauan pihak Jabatan mendapati masih terdapat pemohon-pemohon yang tidak hadir untuk menandatangani Memorandum of Transfer [M.O.T] bagi permohonan pindah milik tanah. Sehubungan dengan itu, berkuatkuasa pada 2hb Januari 2018 beberapa perubahan akan diperkenalkan bagi permohonan-permohonan pindah milik tanah iaitu:


Memorandum of Transfer bagi permohonan pindah-milik tanah boleh ditandatangani selepas 3 hari menghadapkan permohonan lengkap melalui LARIS

Pelanggan-pelanggan yang dihormati

Sukacita dimaklumkan bahawa Memorandum of Transfer bagi permohonan pindah-milik tanah boleh ditandatangani selepas 3 hari menghadapkan permohonan pindah milik tanah yang lengkap melalui LARIS (https://laris.gov.bn/en-us) di Jabatan Tanah bahagian pendaftaran bagi lokasi tanah di daerah Brunei Muara dan di cawangan-cawangan pejabat tanah daerah mengikut lokasi tanah berkenaan.

PENYELARASAN CUKAI TANAH KE ATAS  TANAH-TANAH YANG TERMASUK DALAM PENGISYTIHARAN PERLUASAN KAWASAN LEMBAGA BANDARAN, BANDAR SERI BEGAWAN

Penyelarasan cukai tanah ke atas tanah-tanah yang termasuk dalam pengisytiharan perluasan Kawasan Lembaga Bandaran, Bandar Seri Begawan

Perlaksanaan Akta Hak Milik Strata